System Certyfikacji Biomasy na Cele Energetyczne V-BIOSS INIG

Zakresy certyfikacji


Zakresy certyfikacji w ramach Systemu V-Bioss INiG.

Proszę wybrać jeden lub kilka zakresów certyfikacji zgodnie z charakterem prowadzonej przez Państwa działalności:

 • miejsce powstawania odpadów i pozostałości
 • pierwotny producent drewna
 • uprawa roślin energetycznych
 • importer biomasy
 • pierwszy skupujący
 • producent paliwa biomasowego
 • producent biopłynów
 • producent biogazu/biogazu rolniczego
 • pośrednik z magazynowaniem biomasy
 • pośrednik bez magazynowania biomasy
 • importer biomasy
 • wytwórca energii elektrycznej, cieplnej lub chłodu

Odpowiedni zakres certyfikacji należy podać na formularzu zgłoszeniowym oraz w umowie. Podany zakres certyfikacji zostanie umieszczony na Certyfikacie