System Certyfikacji Biomasy na Cele Energetyczne V-BIOSS INIG

INiG - PIB


Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy jest wiodącą w Polsce jednostką w zakresie technologii wytwarzania i doskonalenia paliw i biopaliw do celów silnikowych i energetycznych. Potwierdzeniem tego faktu są liczne patenty, wdrożenia, organizowane konferencje oraz publikacje (www.inig.pl). INiG – PIB jako jedyny podmiot w krajach Europy Środkowo – Wschodniej opracował i wdrożył do stosowania, notyfikowany przez Komisję Europejską system certyfikacji biomasy na cele produkcji biopaliw ciekłych i biopłynów - KZR INiG (www.kzr.inig.pl). Instytut współpracuje z szeroko pojętą branżą energetyczną, w tym również z wytwórcami paliw biomasowych. Owocem tej współpracy jest m.in. System certyfikacji biomasy stałej na cele produkcji energii, ciepła i chłodzenia V-Bioss INiG.